Pölyttäjien tärkeys

Mikä on pölyttäjä?

• Pölyttäjillä tarkoitetaan erilaisia eläimiä, jotka vierailevat kukkakasvien kukinnoissa etsien niistä ravinnokseen mettä, siitepölyä tai molempia.

• Nämä kukkakäynnit johtavat ainakin ajoittain pölytykseen eli kukinnon hedelmöittymiseen, kun eläimen tuomaa siitepölyä päätyy kukan emilehdille.

• Suomen olosuhteissa pölytyksestä vastaavat erilaiset kukilla käyvät hyönteiset. Enemmistö niistä on lentäviä lajeja, kuten kimalaisia, erakkomehiläisiä ja kukkakärpäsiä. Vähäisempää merkitystä on myös joillain lentokyvyttömillä hyönteisillä, kuten muurahaisilla.

• Muualla maailmassa pölyttäjiin kuuluu myös mm. lepakkoja, lintuja ja apinoita. (SYKEra 34/2021)

Pölytystapoja ja pölyttäjiä on monenlaisia, mutta suurin pölyttäjäryhmä ovat hyönteiset. Maailmanlaajuisesti noin 90 % kukkakasveista tarvitsee eläimiä pölyttämiseen. Vastaavasti maailman viljelykasveista noin 75 % on riippuvaisia eläinten tekemästä pölytyksestä. Tähän perustuen on arvioitu, että koko maailman maataloustuotannon arvosta 5-8 % on suoraan riippuvainen eläinpölytyksestä. Monet hyönteispölytteiset satokasvit, kuten marjat ja hedelmät ovat keskeisiä hivenaine- ja vitamiinilähteitä. Hyönteispölytteisistä kasveista saaduilla tuotteilla tyydytetään noin 90 % C-vitamiinin tarpeestamme.

Hyönteispölytystä tarvitsevien satokasvien määrät ovat maailmanlaajuisella tasolla kasvaneet huomattavasti, sen sijaan taas tarhamehiläisten määrä on kasvanut vain hieman. Koska useissa maissa ympäri maailman on vajetta pölyttävistä hyönteistä, on erityisen tärkeää huolehtia näiden luontaisten pölyttäjien kannoista.

Mattila Farm kasvattaa mehiläisiä ja tarjoaa pölytyspalveluita, joilloin mehiläishoitajamme tuo sovitun määrän mehiläispesiä halutulle alueelle pölyttämään viljelyksiä. Viljelijä saa pölytyskauden päätteksi palkkioksi mehiläisten tuottamaa hunajaa. Yksi loistava tapa tukea mehiläiskasvatustamme on alkaa pesäkummiksi: kummi saa nimetyn kummipesän, todistuksen pesäkummiudesta, kuva- ja videoterveisiä pesältään kauden aikana sekä kauden päätteksi pesänsä mehiläisten tuottamaa hunajaa. 

Haluatko tarjota viljelys-, puutarha- tai niittyaluettasi pölytettäväksi tai heräsikö sinulla aiheesta kysymyksiä? Ota yhteyttä mehiläishoitajaamme ja saa lisää tietoa aiheesta: +358 40 847 3327